ui/ux dizajn

Dizajn mobilnih aplikacija

divider

Dizajn korisničkog iskustva (UX) i dizajn korisničkog interfejsa (UI) ima vrlo veliki uticaj tokom razvoja mobilne aplikacije. Izrada mobinih aplikacija počinje zajedničkim proučavanjem koncepta aplikacije, kako bi u potpunosti razumeli šta želite da vaša aplikacija pruži korisniku, što omogućava izradu skica prototipa aplikacije(wireframe). Ovo predstavlja početak vizuelnog plana vašeg mobilnog proizvoda koji će zadovoljiti kako potrebe vašeg biznisa a sa druge strane biti intuitivan i svrsishodan.


UX dizajn

UX (engl. User experience) ili dizajn korisničkog iskustva je zasnovan na tome kako se korisnik oseća prilikom interakcije sa interfejsom nekog sistema bilo da su u pitanju veb sajtovi, mobilne aplikacije ili neki drugi programi. Princip po kome je korisnik uvek u centru pažnje ima za cilj da pruži najbolje iskustvo a korisnički interfejs bude pristupačan i jednostavan.

  • Dostupnost
  • Efikasnost
  • Korisnost
  • Jednostavnost
  • Poželjnost
  • Uverljivost

UI dizajn

UI dizajn

Atraktivan i intuitivan korisnički interfejs naglašava funkcionalnost proizvoda. Nakon definisanja skica aplikacije odnosno definisanja interakcije sa korisnikom prelazi se na fazu projektovanja vizualnog dizajna. U ovoj fazi aplikacija dobija boje i oblike u skladu sa pažljivo definisanom šemom boja koja će zadovoljiti standarde i dati vizuelni identitet vašem brendu. Rezultat ove faze je prepoznatljiv i respektabilan proizvod sa elegantnim dizajnom i visokim nivoom upotrebljivosti.

  • Doslednost
  • Interaktivnost
  • Predvidivost