web services

Web servisi

divider

Kernel lab se bavi i izradom mobilnih back end servisa baziranih na web tehnologijama kao što su MySQL, PHP, JavaScript, JQuery, HTML... Ukoliko vaša aplikacija zahteva centralizovano upravljanje podacima Kernel lab izrađuje web servise bazirane na bazama podataka. Upravljanje podacima može obavljati bilo koja osoba bez ikakvog programerskog iskustva i znanja putem pristupačnog interfejsa.


Izrada prilagođenih web servisa

Ukoliko vaša mobilna aplikacija ima za cilj prikazivanje podataka koji se ažuriraju na dnevnom nivou i češće onda je vaš projekat kandidat za izradu centralizovanog web servisa za upravljanje sadržajem. Ovakav web servis je zasnovan na bazi podataka u kojoj se skladište informacije koje će biti prikazane u mobilnoj aplikaciji. Upravljanje podacima se vrši putem administratorskog panela koji je dizajniran za potrebe vaše aplikacije. Manipulacija podacima se obavlja sa jednog mesta a svi podaci su vidljivi krajnjim korisnicima istog trenutka bilo da se radi o Android, iOS ili Web aplikacijama.

  • Centralizovano upravljanje
  • Multiplatformska komunikacija (JSON ili XML)
  • Jednostavnija klijentska aplikacija
Web servisi